Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
China \
X
Autonomous countiesPlaces
Akesai Hasakezu
620924
1
Baisha Lizu
469025
-
Balikun Hasake(6)
652222
4
Bama Yaozu(16)
451227
98
Baoting Lizu Miaozu
469029
-
Beichuan Qiangzu(22)
510726
341
Benxi Manzu(21)
210521
97
Cangyuan Wazu(5)
530927
4
Chabuchaer Xibozu(21)
654022
31
Changbai Chaoxianzu(7)
220623
39
Changjiang Lizu
469026
-
Changyang Tujiazu(12)
420528
235
Chengbu Miaozu(16)
430529
237
Dachang Huizu(7)
131028
119
Dahua Yaozu(17)
451229
142
Daozhen(16)
520325
251
Datong(29)
630121
375
Dongxiang Zuzizhixian(26)
622926
165
Duan Yaozu(22)
451228
239
Duerbote Menggu Zuzizhi(7)
230624
6
Ebian Yizu(19)
511132
137
Eshan Yizu(7)
530426
7
Fengning Manzu(29)
130826
295
Fuchuan Yao(14)
451123
115
Fuxin Mengguzu(48)
210921
586
Gengma Daizu Wazu(9)
530926
7
Gongcheng Yaozu(10)
450332
113
Gongshan Dulon zu Nuzu(6)
533324
4
Guanling Buyizu Miaozu(17)
520423
429
Hebukesaier Menggu(10)
654226
12
HekouYaozu(7)
532532
9
Henan Mengguzu(6)
632324
29
Hualong(26)
632127
353
Huanjiang Maonanzu(16)
451226
138
Huanren Manzu(23)
210522
119
Huzhu(26)
632126
277
Jiangcheng Hanizu Yizu
530826
8
Jianghua Yaozu(21)
431129
537
Jingdong Yizu(2)
530823
16
Jinggu Daizu Yizu(12)
530824
11
Jingning Shezu(7)
331127
67
Jingzhou Miaozu Dongzu(16)
431229
190
Jinping Miaozu Yaozu Daizu(15)
532530
12
Jinxiu Yaozu(11)
451324
62
Jishishan Baoanzu Dongxiangzu Salazu(9)
622927
6
Kalaqinzuoyi Mengguzu(24)
211324
172
Kuancheng Manzu(17)
130827
182
Kuandian Manzu(25)
210624
232
Lancang Lahuzu(6)
530828
25
Lanping Baizu Pumizu(10)
533325
9
Show next...


China

English|中文
0

Sample

Product sheet

Basic license

Add to Cart - $

Select a license|Compare

$ 195
$ 495
$ 2,495

Administrative levels:

1.
Municipalities4
Provinces22
Autonomous regions5
Special regions3
2.
Prefectures14
Prefecture cities291
Autonomous prefectures29
Leagues3
Provincial counties4
3.
Districts864
Counties1 457
County cities369
Autonomous counties116
Banners49
Autonomous banners3
Ethnic districts4
Special districts3
Forestry area1
4.
Subdistricts838
Townships15 693
Towns16 945

Dataset content:

Dependent territories3
Administrative regions205 722
Places / Postcodes10 003 663
Business & admin.245 330

Codes reference:

ISO
ISO 3166-1-2
NBS
National Statistics
FIPS
NGA Geopolitical codes
HASC
Hierarchical codes

Related Packages:

Asia
All countries

Last update:

Rev. CN / 12-07-2017
Sample data
X
Places
Belgium

No results found.