Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
China \
X
Autonomous prefecturesPlaces
Bayingolin Mongol(9)
6528
CN.XJ.BY
45
Bortala Mongol(3)
6527
CN.XJ.BT
124
Changji Hui(7)
6523
CN.XJ.CJ
83
Chuxiong Yi(10)
5323
CN.YN.CX
95
Dali Bai(12)
5329
CN.YN.DL
67
Dehong Dai and Jingpo(5)
5331
CN.YN.DH
48
Diqing Tibetan(3)
5334
CN.YN.DQ
25
Enshi Tujia and Miao(8)
4228
CN.HU.EX
2 279
Gannan Tibetan(8)
6230
CN.GS.GN
219
Garzê Tibetan(18)
5133
CN.SC.GZ
1 757
Golog Tibetan(6)
6326
CN.QH.GL
6
Haibei Tibetan(4)
6322
CN.QH.HB
172
Hainan Tibetan(5)
6325
CN.QH.HN
348
Haixi Mongol and Tibetan(5)
6328
CN.QH.HX
157
Honghe Hani and Yi(13)
5325
CN.YN.HH
159
Huangnan Tibetan(4)
6323
CN.QH.HU
323
Ili Kazakh(10)
6540
CN.XJ.YH
550
Kizilsu Kirghiz(4)
6530
CN.XJ.KZ
100
Liangshan Yi(17)
5134
CN.SC.LI
3 345
Linxia Hui(8)
6229
CN.GS.LX
278
Ngawa Tibetan and Qiang(13)
5132
CN.SC.AB
990
Nujiang Lisu(4)
5333
CN.YN.NJ
29
Qiandongnan Miao and Dong(16)
5226
CN.GZ.QD
3 247
Qiannan Buyei and Miao(12)
5227
CN.GZ.QN
2 615
Qianxinan Buyei and Miao(8)
5223
CN.GZ.QX
2 008
Wenshan Zhuang and Miao(8)
5326
CN.YN.WS
113
Xiangxi Tujia and Miao(8)
4331
CN.HN.XX
2 223
Xishuangbanna Dai(3)
5328
CN.YN.XS
110
Yanbian Korean(8)
2224
CN.JL.YB
1 123
Yushu Tibetan(6)
6327
CN.QH.YS
229
22 867

China

English|中文
0

Sample

Product sheet

Basic license

Add to Cart - $

Select a license|Compare

$ 195
$ 495
$ 2,495

Administrative levels:

1.
Municipalities4
Provinces22
Autonomous regions5
Special regions3
2.
Prefectures14
Prefecture cities291
Autonomous prefectures29
Leagues3
Provincial counties4
3.
Districts864
Counties1 457
County cities369
Autonomous counties116
Banners49
Autonomous banners3
Ethnic districts4
Special districts3
Forestry area1
4.
Subdistricts838
Townships15 693
Towns16 945

Dataset content:

Dependent territories3
Administrative regions205 722
Places / Postcodes10 003 663
Business & admin.245 330

Codes reference:

ISO
ISO 3166-1-2
NBS
National Statistics
FIPS
NGA Geopolitical codes
HASC
Hierarchical codes

Related Packages:

Asia
All countries

Last update:

Rev. CN / 12-07-2017
Sample data
X
Places
Belgium

No results found.