Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
Taiwan \
X
Rural townshipsPlaces
Alishan
1001018
12
Baisha
1001603
16
Baoshan
1000410
10
Baozhong
1000915
9
Beibu
1000409
9
Beigan
0900702
42
Beinan
1001404
13
Buxin
1000715
20
Buyan
1000714
22
Checheng
1001323
11
Chishang
1001406
10
Chunri
1001331
6
Citong
1000909
14
Dabu
1001017
5
Dacheng
1000724
15
Dacun
1000713
16
Dahu
1000508
12
Dapi
1000908
15
Daren
1001415
6
Datong
1000211
10
Dawu
1001410
5
Donghe
1001407
7
Dongshan
1000208
24
Dongshi
1000914
12
Dongshi
1001009
23
Dongyin
0900704
20
Emei
1000411
6
Erlun
1000911
18
Ershui
1000718
17
Fangliao
1001316
15
Fangshan
1001325
4
Fangyuan
1000723
26
Fanlu
1001016
11
Fengbin
1001508
5
Fenyuan
1000709
15
Fuli
1001510
13
Fuxing
1000706
22
Gaoshu
1001311
19
Gongguan
1000509
19
Guangfu
1001507
14
Gukeng
1000907
20
Guoxing
1000810
13
Haiduan
1001412
6
Hengshan
1000408
11
Huatan
1000708
18
Hukou
1000405
20
Huxi
1001602
30
Jiadong
1001321
12
Jian
1001505
18
Jianshi
1000412
7
Show next...


China

English|中文
0

Sample

Product sheet

Basic license

Add to Cart - $

Select a license|Compare

$ 195
$ 495
$ 2,495

Administrative levels:

1.
Special municipalities6
Provincial cities3
Counties13
2.
Districts170
County cities12
Urban townships40
Rural townships146

Dataset content:

Administrative regions205 722
Places / Postcodes10 003 663
Business & admin.245 330

Codes reference:

ISO
ISO 3166-1-2
STAT
National Statistics
FIPS
NGA Geopolitical codes
HASC
Hierarchical codes

Related Packages:

Asia
All countries
Sample data
X
Places
Belgium

No results found.