Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
Vietnam \
X
ProvincesPlaces
An Giang(11)
VN-44
VM01
89
VN.AG
1 309
Bắc Giang(10)
VN-54
VM71
24
VN.BG
2 808
Bắc Kạn(8)
VN-53
VM72
06
VN.BK
1 399
Bạc Liêu(7)
VN-55
VM73
95
VN.BL
769
Bắc Ninh(8)
VN-56
VM74
27
VN.BN
904
Bà Rịa - Vũng Tàu(8)
VN-43
VM45
77
VN.BV
2 443
Bến Tre(9)
VN-50
VM03
83
VN.BR
988
Bình Định(11)
VN-31
VM46
52
VN.BD
1 475
Bình Dương(9)
VN-57
VM75
74
VN.BI
1 425
Bình Phước(10)
VN-58
VM76
70
VN.BP
1 036
Bình Thuận(10)
VN-40
VM47
60
VN.BU
1 332
Cà Mau(9)
VN-59
VM77
96
VN.CM
1 161
Cao Bằng(13)
VN-04
VM05
04
VN.CB
3 060
Đắk Lăk(15)
VN-33
VM88
66
VN.DC
3 348
Đắk Nông(8)
VN-72
VM91
67
VN.DO
734
Điện Biên(10)
VN-71
VM92
11
VN.DB
1 805
Đồng Nai(11)
VN-39
VM43
75
VN.DN
2 054
Đồng Tháp(12)
VN-45
VM09
87
VN.DT
1 290
Gia Lai(17)
VN-30
VM49
64
VN.GL
2 536
Hà Giang(11)
VN-03
VM50
02
VN.HG
1 904
Hải Dương(12)
VN-61
VM79
30
VN.HD
2 173
Hà Nam(6)
VN-63
VM80
35
VN.HM
1 289
Hà Tĩnh(12)
VN-23
VM52
42
VN.HT
3 296
Hậu Giang(7)
VN-73
VM93
93
VN.HU
805
Hoà Bình(11)
VN-14
VM53
17
VN.HO
2 055
Hưng Yên(10)
VN-66
VM81
33
VN.HY
1 006
Khánh Hoà(9)
VN-34
VM54
56
VN.KH
1 729
Kiên Giang(15)
VN-47
VM21
91
VN.KG
1 169
Kon Tum(9)
VN-28
VM55
62
VN.KT
1 024
Lai Châu(8)
VN-01
VM89
12
VN.LI
1 116
Lâm Đồng(12)
VN-35
VM23
68
VN.LD
2 286
Lạng Sơn(11)
VN-09
VM39
20
VN.LS
2 957
Lào Cai(9)
VN-02
VM90
10
VN.LO
2 218
Long An(14)
VN-41
VM24
80
VN.LA
1 463
Nam Định(10)
VN-67
VM82
36
VN.ND
3 717
Nghệ An(20)
VN-22
VM58
40
VN.NA
7 875
Ninh Bình(8)
VN-18
VM59
37
VN.NB
1 701
Ninh Thuận(7)
VN-36
VM60
58
VN.NT
1 135
Phú Thọ(13)
VN-68
VM83
25
VN.PT
3 260
Phú Yên(9)
VN-32
VM61
54
VN.PY
877
Quảng Bình(7)
VN-24
VM62
44
VN.QB
1 378
Quảng Nam(18)
VN-27
VM84
49
VN.QM
2 047
Quảng Ngãi(14)
VN-29
VM63
51
VN.QG
1 221
Quảng Ninh(14)
VN-13
VM30
22
VN.QN
5 452
Quảng Trị(10)
VN-25
VM64
45
VN.QT
1 257
Sóc Trăng(11)
VN-52
VM65
94
VN.ST
1 427
Sơn La(11)
VN-05
VM32
14
VN.SL
3 400
Tây Ninh(9)
VN-37
VM33
72
VN.TN
908
Thái Bình(8)
VN-20
VM35
34
VN.TB
2 192
Thái Nguyên(9)
VN-69
VM85
19
VN.TY
3 137
Show next...


Vietnam

Tiếng Việt
0

Sample

Product sheet

Basic license

Add to Cart - $

Select a license|Compare

$ 69
$ 169
$ 849

Administrative levels:

1.
Regions8
2.
Municipalities5
Provinces58
3.
Provincial cities40
District towns49
Urban districts47
Districts564
4.
Wards1 415
Commune towns625
Communes9 145

Dataset content:

Administrative regions205 722
Places / Postcodes10 003 663
Business & admin.245 330

Codes reference:

ISO
ISO 3166-1-2
STAT
National Statistics
FIPS
NGA Geopolitical codes
HASC
Hierarchical codes

Related Packages:

Asia
All countries

Last update:

Rev. VN / 12-07-2017
Sample data
X
Places
Belgium

No results found.