Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
GeoPostcodes Cuba
Provincias(Provinces)Places
Artemisa(11)
CU-15
CU17
22
CU.AR
11
Camagüey(13)
CU-09
CU05
30
CU.CM
62
Ciego de Ávila(10)
CU-08
CU07
29
CU.CA
10
Cienfuegos(8)
CU-06
CU08
27
CU.CF
8
Granma(13)
CU-12
CU09
33
CU.GR
13
Guantánamo(10)
CU-14
CU10
35
CU.GU
10
Holguín(14)
CU-11
CU12
32
CU.HO
14
La Habana(15)
CU-03
CU02
23
CU.CH
15
Las Tunas(8)
CU-10
CU13
31
CU.LT
9
Matanzas(13)
CU-04
CU03
25
CU.MA
14
Mayabeque(11)
CU-16
CU18
24
CU.MQ
11
Pinar del Río(11)
CU-01
CU01
21
CU.PD
11
Sancti Spíritus(8)
CU-07
CU14
28
CU.SS
8
Santiago de Cuba(9)
CU-13
CU15
34
CU.SC
9
Villa Clara(13)
CU-05
CU16
26
CU.VC
13
218
Municipio especial(Special municipality)Places
Isla de la Juventud
CU-99
CU04
40
CU.IJ
1
1
Cuba
Español
0
$19
Standard
Regular license for internal use or on a single website, no updates.
Product
Sheet
Sample
Data

Search results :

No results found.

Administrative levels :
1.
Provincias15
Municipio especial1
2.
Municipios168

Dataset content :

Administrative regions184
Places / Código postal219