Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
GeoPostcodes Kenya
CountiesPlaces
Baringo(6)
KE10
30
KE.BA
255
Bomet(5)
KE11
36
KE.BO
165
Bungoma(9)
KE12
39
KE.BN
149
Busia(7)
KE13
40
KE.BS
180
Elgeyo-Marakwet(4)
KE14
28
KE.EM
171
Embu(4)
KE15
14
KE.EB
89
Garissa(6)
KE16
07
KE.GA
91
Homa Bay(8)
KE17
43
KE.HB
211
Isiolo(2)
KE18
11
KE.IS
44
Kajiado(5)
KE19
34
KE.KJ
119
Kakamega(12)
KE20
37
KE.KK
202
Kericho(6)
KE21
35
KE.KR
158
Kiambu(12)
KE22
22
KE.KB
172
Kilifi(7)
KE23
03
KE.KF
165
Kirinyaga(4)
KE24
20
KE.KY
81
Kisii(9)
KE25
45
KE.KI
146
Kisumu(7)
KE26
42
KE.KU
163
Kitui(8)
KE27
15
KE.KT
282
Kwale(4)
KE28
02
KE.KW
79
Laikipia(3)
KE29
31
KE.LK
64
Lamu(2)
KE30
05
KE.LM
40
Machakos(8)
KE31
16
KE.MC
208
Makueni(6)
KE32
17
KE.MK
190
Mandera(6)
KE33
09
KE.MD
112
Marsabit(4)
KE34
10
KE.MB
96
Meru(9)
KE35
12
KE.ME
280
Migori(8)
KE36
44
KE.MG
164
Mombasa(6)
KE37
01
KE.MM
35
Murang'a(7)
KE38
21
KE.MU
168
Nairobi(17)
KE05
47
KE.NB
109
Nakuru(11)
KE39
32
KE.NK
152
Nandi(6)
KE40
29
KE.ND
276
Narok(6)
KE41
33
KE.NR
161
Nyamira(4)
KE42
46
KE.NM
72
Nyandarua(5)
KE43
18
KE.NN
81
Nyeri(6)
KE44
19
KE.NI
194
Samburu(3)
KE45
25
KE.SA
108
Siaya(6)
KE46
41
KE.SI
177
Taita Taveta(4)
KE47
06
KE.TT
78
Tana River(3)
KE48
04
KE.TR
91
Tharaka-Nithi(3)
KE49
13
KE.NT
95
Trans-Nzoia(5)
KE50
26
KE.TN
50
Turkana(6)
KE51
23
KE.TU
148
Uasin Gishu(6)
KE52
27
KE.UG
102
Vihiga(5)
KE53
38
KE.VI
116
Wajir(6)
KE54
08
KE.WJ
102
West Pokot(4)
KE55
24
KE.WP
206
6 597
Kenya
English
0
$49
Standard
Regular license for internal use or on a single website, no updates.
Product
Sheet
Sample
Data

Search results :

No results found.

Administrative levels :
1.
Counties47
2.
Constituencies290
3.
Councils1 438

Dataset content :

Administrative regions1 775
Places6 597
Related Packages :
Africa
All countries